Priser og vilkår

Jeg går højt op i gennemsigtige priser og aftaler, som alle kan være med på. Derfor får du eksempelvis priser inkl. moms, der er ingen skjulte gebyrer og jeg forsøger altid at tale et sprog som alle kan være med på.

Som udgangspunkt er opgaver baseret på fast timepris. Ved større opgaver udarbejder jeg dog gerne et prisestimat.

vilkår
Mads saver

Timepriser

Ved standard tømreropgaver, er timeprisen 525,- inkl moms. Når jeg skal på snedkerværkstedet er timeprisen 660,- inkl moms. Det skyldes at jeg ikke har faste høje udgifter til lokaler, men i stedet lejer mig ind på et fuldt udstyret værksted, efter behov. På den måde kan jeg sikre lavere priser til alle.

Bortskaffelse

Ved omfattende bortskaffelse - det vil sige alt det der ikke kan komme med på de regelmæssige tømninger på genbrugspladesen - foretages det til timepris samt omkostinger til genbrugsplads.
Ved større projekter, har vi en god aftale for bortskaffelse hos Junkbusters.

Fakturering

Som udgangspunkt faktureres materialer ved levering. Der kan aftales delfakturering af timer ved større projekter.

Almindelige vilkår

Generelle handelsbetingelser for Made by Kivi ApS

Disse generelle handelsbetingelser (“Aftalen”) gælder for alle tjenester, der leveres af Made by Kivi ApS (Virksomheden) til Kunden. Ved at acceptere tilbuddet eller indgå aftale med Virksomheden bekræfter Kunden, at de har læst og forstået disse betingelser og accepterer at være bundet af dem.

1. Tilbud og accept

1.1 Alle tilbud fra Virksomheden er uforpligtende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i tilbuddet.

1.2 Kunden accepterer tilbuddet ved at bekræfte det skriftligt eller mundtligt. Accepten er bindende, og Kunden forpligter sig til at betale den aftalte pris for de ydelser, der leveres.

2. Priser og betaling

2.1 Priserne for Virksomhedens tjenester er angivet i tilbuddet eller aftalen mellem parterne.

2.2 Alle priser er inklusive moms, medmindre andet er angivet.

2.3 Kunden forpligter sig til at betale den aftalte pris inden for den angivne betalingsfrist, der som standard er 8 dage.

2.4 Virksomheden forbeholder sig retten til at opkræve renter på forsinkede betalinger i henhold til gældende lovgivning.

2.5 Virksomheden forbeholder sig retten til at fakturere materialer ved levering. Der kan evt. aftales delbetaling af timer ved større projekter.

3. Levering af tjenester

3.1 Leveringsdatoen og tidspunktet for tjenesteydelserne vil blive aftalt mellem parterne.

3.2 Kunden skal sørge for, at adgangen til arbejdsstedet er sikret, og at nødvendige tilladelser eller godkendelser er indhentet.

3.3 Kunden er ansvarlig for at fjerne eventuelle hindringer eller forberede arbejdsstedet inden tjenesternes påbegyndelse, medmindre andet er aftalt.

4. Ændringer og afbestilling

4.1 Kunden kan anmode om ændringer i tjenesterne ved at kontakte Virksomheden skriftligt. Virksomheden forbeholder sig retten til at acceptere eller afvise sådanne ændringsanmodninger.

4.2 Hvis Kunden ønsker at afbestille tjenesterne, skal det meddeles skriftligt til Virksomheden med mindst 3 arbejdsdages varsel. Kunden kan være forpligtet til at betale afbestillingsgebyrer afhængigt af det aftalte omfang og timing.

4.3 Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre leveringstider i forbindelse med forsinkelser, leverandørsvigt eller lignende.

5. Tvister, lovvalg og værneting

5.1 Tvister der udspringer af samhandlen eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter gældende dansk ret og med værneting ved Retten i Lyngby.

vilkår

Cookies

Jeg er virkelig ked af, at du skal læse det her. Jeg er indædt modstander af de her forstyrrelser på hjemmesiden, men ikke desto mindre skal jeg, som alle andre, følge reglerne. Cookies bruges til at give dig den bedste oplevelse på hjemmesiden. Jeg sporer dog intet, og sælger ikke dine oplysninger til nogen. Når du indtaster informationer i kontaktformularen, modtager jeg en mail med oplysningerne. De lagres ingen steder derudover. Skynd dig nu videre. Du læser jo nok ikke engang det her…